Mauretania

Po przejechaniu dość dobrych dróg marokańskich i Sahary Zachodniej dojeżdża się do granicy z niczym, przez pewien dość egzotyczny czas. Po czym dociera się do kraju co się zowie Mauretania !